Nowy Targ - informacje


33.257
mieszkańców Nowego Targu
15.831
mężczyzn
17.426
kobiet

5.009
w wieku przedprodukcyjnym

20.923
w wieku produkcyjnym

7.325
w wieku poprodukcyjnym
dane za 2020 rok

113
zawarto małżeństw

324
urodzeń

366
zgonów

-42
przyrost naturalny
miasto Nowy Targ
dochody

183.239.168
wydatki

183.141.520
struktura wydatków Nowego Targu

18.000
0,010%
Leśnictwo

80.130
0,044%
Rolnictwo i łowiectwo

19.666
0,011%
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

19.755.320
10,787%
Transport i łączność

12.107.561
6,611%
Administracja publiczna

5.078.282
2,773%
Turystyka

4.453.872
2,432%
Gospodarka mieszkaniowa

879.188
0,480%
Działalność usługowa

229.649
0,125%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

2.945
0,002%
Obrona narodowa

348.243
0,190%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

424.254
0,232%
Obsługa długu publicznego

37.693
0,021%
Różne rozliczenia

41.911.268
22,885%
Oświata i wychowanie

844.330
0,461%
Ochrona zdrowia

6.167.601
3,368%
Pomoc społeczna

204.293
0,112%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

408.510
0,223%
Edukacyjna opieka wychowawcza

16.443.804
8,979%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

17.392.572
9,497%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

7.795.794
4,257%
Kultura fizyczna i sport

48.538.544
26,503%
Rodzina
opracowane na podstawie danych z Głównego Urzędu Statystycznego, ostatnia aktualizacja: 2022-12-05 17:57
REKLAMA
pogoda Nowy Targ
4.8°C
wschód słońca: 07:19
zachód słońca: 15:41
Koronawirus
małopolskie
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Nowym Targu

kiedy
2022-12-07 19:00
miejsce
Miejskie Centrum Kultury, Nowy...
wstęp biletowany
kiedy
2023-01-14 16:00
miejsce
Miejskie Centrum Kultury, Nowy...
wstęp biletowany
kiedy
2023-01-14 19:00
miejsce
Miejskie Centrum Kultury, Nowy...
wstęp biletowany
kiedy
2023-01-17 19:00
miejsce
Pub Plama, Nowy Targ, Kościelna 7
wstęp biletowany